Årsmöte

Årsmöte

Årsmötet hölls i Marks konsthall den 9 februari som fylldes av många medlemmar, vilket bådar gott för gillets framtid.

Under ordförande Bengt-Göran Johanssons ledning hölls årsmötet och han berättade om året som gått och Marks konstgilles framtida verksamhet samt att föreningen fyller 65 år.

Två personer, Bertil Nilsson och Jonas Törning, stod i tur att väljas om men valde att lämna styrelsen.

Bengt-Göran Johansson som under en lång tid axlat rollen som ordförande önskade lämna posten, men fortsätter som ledamot i styrelsen.

"Tack för den tiden Bengt-Göran!"

Till ny ordförande valdes Erik Wikström, som vi hälsar välkommen och önskar lycka till med uppdraget.

Bengt-Göran Johansson, José Melo, Ing-Marie Sjöblom, Rune Persson och Erik Wikström valdes till ledamöter för två år.

Rune Persson valdes också som vice-ordförande.

Omval av suppleanten Ingrid Andersson och nyval av Madeleine Ekman Boldizar.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar lottades det ut konstböcker, grafiska blad och en tavla.

I mars står en jubileumsutställning för dörren då Marks Konstgille firar 65 år.

2023-02-20 17:09