Helena Backmark

Helena Backmark

2022-09-24 t. o. m.2022-10-09

Naturen är min inspirations källa med en vildhet och frihet I former och ytor som tilltalar mig. 

Jag ser, lyssnar och följer med på upptäcktsfärden som för mig in I en uråldrig saga. 

Att få omslutas av stillheten, friden som landar I mitt varande, samt stanna upp i tacksamhet och omfamna skapelsen.

Allt detta fogas samman till uttryck i bilder, textilier och skulpturer, där den yttre och inre verkligheten möter varandra. 

2022-04-17 07:51