KATARINA FORNELL - 25: sep -- 10:e okt 2021

KATARINA FORNELL - 25: sep -- 10:e okt 2021

INLAND

Jag föddes 1960 i Alingsås där jag också växte upp.

Hemma fanns det alltid tillgång till block och pennor, min pappa var också konstnär så teckning och målning har alltid varit en naturlig del av min vardag.

Numera bor jag på landet mellan Alingsås och Vårgårda med närhet till naturen som min viktigaste inspirationskälla, naturen som får ge uttryck åt en parallell värld, nära musiken och poesin. 

2021-05-23 08:13