Kenneth Abrahamsson och Jonas Ellborg

Kenneth Abrahamsson och Jonas Ellborg

29 januari 13 februari 2022

Kenneth Abrahamsson

Arbeten är för det mesta inriktade på måleri, som beskriver stämningslägen baserade på minnen. Ofta visar de figurer som framträder som tecken utplacerade i olika miljöer eller som utsnitt ur naturen. Men ibland bildar måleriet i sig, själva tematiken.

 

Jonas Ellborg

Arbetar främst med måleri. Motiven kretsar kring figurer i olika slags landskap, självbiografiska eller inspirerade från litteratur eller samtidsföreteelser.

2021-12-01 09:48