Thage Folkesson - 28 sept - 13 oktober 2019

Thage Folkesson - 28 sept - 13 oktober 2019

Thage Folkesson  f.1931 i Fritsla, död 2015 i Kinna

Utbildning: autodidakt.

Representerad: Borås konstmuseum, Marks kommun, m.fl.

Denne framlidne Sjuhäradskonstnär kan inte på ett annat sätt beskrivas som en absolut särling i sin framställan av konst. Inget var eller blev honom främmande inom ramen för en triangel, kvadrat eller rektanglar och därtill måleri. Till assemblagen, påminner om collageteknik, han utförde användes de mest främmande material som tänkas kan. Ofta upphittade föremål, objet trouvé.

Strindbergs måleri i olja gjordes utan pensel, han använde enbart palettkniven. thage folkesson använde de verktyg vad han fann. En mangel var honom inte främmande, skulle en funnen plåt behövas plattas till kom detta ”verktyg” för honom till användning.

Under skoltiden uppmuntrades thage av kantorns hustru i Fritsla att ta de första stegen i konstens värld. Fritsla var under thages ungdomsår inte utan konstnärer, och bästa vännen Göran Holmberg kom senare i livet att få stort inflytande i bildvärlden, han kom att bli chef för Konstfrämjandet i Stockholm. Sixten Lundbohm och hemmasonen Gottfrid Källkvist var för den unge thage inspiratörer, dock tror jag att den några år tidigare födde Fritslakonstnären Per-Erik Ekelund kom att bli den som förlöste konstnärskapet för honom.

Måleriet stod för det mesta av skapandet innan thage läste och såg några för honom de nya i konsten. Spanjoren Antonie Tapies var en av dem, och i dennes ”skola” fann han något som passade honom.

När vi idag ser verk av thage folkesson (han stavade alltid sitt namn i gemena bokstäver) ser vi spår dem, bl.a. Tapies, och så även av Strindberg.

Han gjorde något stort av det.

Bengt-Göran Johansson

2019-04-12 17:26