Ingegerd Härgestam

Ingegerd Härgestam

2024-04-06--2024-04-21 Marks Konsthall

Mina teman är det sköra livet, det vi värnar och ansvarar för, liksom lager och dubbelheter i naturen och i människan/mänskligheten – synliga eller dolda - i tid och rum.

Inspirationskällor kan vara övergivna boningar, kultföremål, myter, natur, det som lever och levt, förmultnat och gett nytt liv.

Material skiftar och blandas... lera, nät, betong och glas, brons, grenar, fjädrar, getingbon…. för att nå det som verket ska uttrycka.

 Ingegerd Härgestam - Bilder, objekt mm (weebly.com)

2024-02-21 12:23