Välkommen till Marks Konstgille!

Marks Konstgille är en ideell allmän konstförening i Marks kommun.

Föreningen startades 1958 i Kinna av en handfull entusiaster som bestod av Axel Boström, Per-Erik Ekelund, Evert Farsnäs, Enar Johansson, Isidor Lezerof, Karl-Erik Pettersson och Elis Sandin. Den första utställningen hölls på Två Skyttlar i Örby. Idag görs tre utställningar per år i Marks Konsthall, Kommunhuset, Kinna.  Att Marks Konstgille bär fanan högt vittnar konstrecensioner i både lokal och nationell press.

Marks konstgille har till uppgift att främja intresset för konst, dels genom att samla konstintresserade personer till intern verksamhet som syftar till att under trivsamma former öka medlemmarnas kunskap om konst, dels genom utåtriktad verksamhet, utställningar mm, som avser att öka förståelsen för god konst bland allmänheten.

____________________

Medlemsavgift

Medlemsavgift privatperson 200 kr/år

Medlemsavgift företag/stödmedlem 1 000 kr/år

Medlemsavgiften kan betalas via Plusgirokonto 13 65 66-7
eller Swish 123 628 80 13

Som medlem i Marks konstgille erhåller du rabatt på inköpt konstverk vid utställningar:

  • 5 procents rabatt under ditt första år som medlem
  • 15 procents rabatt från andra året som medlem. 

Kommuner och konstföreningar erhåller 

  • 10 procents rabatt

Utställningar
Vid utställningar finns en närvarolista att fylla i. Ifylld lista med namnteckning ger dig förmån att vinna ett konstverk som köps in av Marks Konstgille och lottas ut till de som besökt aktuell utställning.

Årsmöte
Vid årsmötet lottas det ut konstverk till de medlemmar som är närvarande på mötet.
Årsmötet lottar också ut konstverk bland föreningens samtliga medlemmar. Giltiga medlemmar för utlottning ska finnas registrerade i medlemsregistret för gällande årsmöte.

OBS! När du skickar formulären till oss accepterar du hanteringen av personuppgiter enl vår GDPR Intergritetspolicy

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Kommande utställningar

Fler nyheter

.

Utställningsadress

MARKS KONSTHALL
Kommunhuset
Boråsvägen 40
KINNA

.

Vår kulturverksamhet stöds av

Offentligt kulturuppdrag 2018, 2019, 2020 och 2021 Kulturbidrag 2022 och 2023 och offentligt kulturuppdrag 2018, 2019, 2020 och 2021

Nyhetsbrev

Övriga nyheter

Utställning vår 2024

Utställning höst 2024

_______________________________________________