Nils-Erik Mattsson

Nils-Erik Mattsson

19:e mars t o m 3:e april 2022

Född 1952, bosatt i Göteborg och verksam som bildkonstnär.

Utbildad vid Hovedskous Målarskola 1972-73 och Konsthögskolan Valand 1974-1980 och 2001-2003.

...

Mer info:

http://www.nilserikmattsson.se/

2022-01-03 09:02