Staffan Johansson

Staffan Johansson

28 jan - 12 feb 2023

Marks konsthall, Kinna

Upplevelse, och därtill  betoning på omvärldens händelser i nuet och historien. Fasor,demonstrationer och familjära situationer avbildas lik litterär journalistik i förhöjd realism.

Rörelse i bilden är signifikativ för Staffan Johansson.

mer info på https://staffanjohansson.se/

2022-01-28 08:09