Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

Verksamhetsåret 2018

Igår hade vi årsmöte med Marks Konstgille i Marks Konsthall, Kinnaborgssalen.

Till mötesordförande valdes traditionsmässigt Sture Johansson och till sekreterare Ingrid Andersson.

Styrelse för verksmhetsåret 2018 valdes enligt nedan:

Ordförande Bengt-Göran Johansson
Vice ordförande Ing-Marie Sjöblom
Kassör José Melo
Sekreterare Ingrid Andersson
Ledamot Siv Tagesson
Ledamot Rune Persson
Ledamot Bertil Nilsson
Heders-suppleant Björn Bården
Suppleant Ann-Marie Ragnarsson
Suppleant Jonas Törning

Mötet avslutades med en mycket trevlig fikastund.

Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året  och ser fram emot 2018 års verksamhet som är den 60:e i föreningens existens.

Håll koll på 60-års jubiléet. Många och spännande aktiviteter väntar.

2018-02-10 09:12