INSTÄLLT KONSTFÖREDRAG, TORDAGEN DEN 7:E OKTOBER 2021, KL 18:30

INSTÄLLT KONSTFÖREDRAG, TORDAGEN DEN 7:E OKTOBER 2021, KL 18:30

Bästa konstvänner!

 Föredraget om renässansen-portalfigurer med föreläsare Bengt-Göran Johansson, torsdagen den 7:e oktober 2021, kl 18:30 är inställt på grund av sjukdom.

Nytt tillfälle ges i december. Information kommer.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2021-10-06 14:18