Offentligt kulturuppdrag för 2019 i Marks Kommun

Offentligt kulturuppdrag för 2019 i Marks Kommun

Vi erhåller för andra året i rad offentligt kulturuppdrag

Beslut om offentligt kulturuppdrag för 2019 har fattats av kultur- och fritidsnämnden vid senaste mötet i december.

2018-12-22 10:48