Nyhetsbrev nr 1-2023

Nyhetsbrev nr 1-2023

januari 2023

Bästa medlemmar!
Jubileumsår för Marks Konstgille som under 2023 blir och är en sextiofem (65) år gammal allmän konstförening. Ung i sinnet, trots en aktningsvärd tid, och därtill fortfarande är en ledande budbärare och förmedlare av de klassiska konstarterna inom vår kommun. Styrelsens förhoppning är att den inför kommande år vill påvisa och vitalisera den rika känsla och kunskap vi står för.
Medlemmar och kommuninnevånare ska känna sig trygga med vårt budskap, arvet från de sju idealister som år 1958 startade Gillet ska bestå, ett stort tack till dem. Ledordet kvalité är arvet!


Utställningar
Staffan Johansson 28.1-12.2
Inför kommande vår i Marks Konsthall i kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna gläds vi åt att kunna presentera årets första utställare Staffan Johansson, Örby, vars konstnärskap alltför sällan visas. Under perioden 28 jan - 12 feb kommer han ge prov på sitt måleri.


Jubileumsutställning 18.3-2.4
Nästa utställningsperiod, 18 mars - 2 april står en Jubileumsutställning för dörren. Ett brett urval av Markkonstnärer som visats under de 65 åren kommer att ges plats för denna för oss ortsbor välkomnande utställning. Teknikerna kommer att variera, att från måleri i all dess form, teckning, skulptur, textil, keramik, grafik - allt kommer att finnas på plats.


Årsmöte
Årsmöte 9.2 - anmäl dig!
Torsdagen den 9 februari, kl 18.30 sker årsmöte i Marks Konsthall under pågående utställning med Staffan Johansson. Ett årsmöte är av största vikt, varför vi denna gång trycker lite extra på närvaron. Anmäl dig till José Melo, via e-post jose@jocome.se eller telefon 0702623595 senast den 6 februari.
Vi lottar ut konstverk och böcker till alla medlemmar, men också till de som enbart är närvarande på årsmötet, det kommer att vara lite extra. Vi kommer att bjuda på lite tilltugg.


Varmt välkomna till våra utställningar och evenemang!

Styrelsen för Marks Konstgille
Bengt-Göran Johansson
Ordförande

2022-12-29 11:10