Nyhetsbrev nr 1-2022

Nyhetsbrev nr 1-2022

Bästa medlem!

Vi sneglar lite smått förundrande på förra årets första nyhetsbrev, och finner varningar för Covid19, det varnas för den fortfarande för Covid19, med all rätt.

Men vi hoppas på ljusare tider och med optimism leder oss in i ett för oss fullspäckat program 2022, där konstliv varvas med föreläsningar och specialvisningar.

Marks Konsthall (Kinnaborgssalen i Kommunhuset Kinna) är vårt forum, en ljus och fin lokal som genom åren frestats med högkvalitativa konstutställningar. Detta har gjort medlemmar, markbor med flera till medvetna och kunniga konstbetraktare.

Hallandskonstnärerna, Kenneth Abrahamsson och Jonas Ellborg kommer under tiden 29 januari — 13 februari, visa oss måleri, möjligt att det geografiskt lyser igenom.

Den i Kinna födde Nils-Erik Mattson, numera boende i Göteborg gästar oss I Marks konsthall den 19 mars — 3 april, några igenkännande motiv från Mark lär vi inte få ta del av.

Årsmötet för 2022 kommer att ”gå av stapeln”, i Marks konsthall torsdagen den 10 feb, kl 18.30.

Årsavgiften för 2022 kommer att vara 200kr, dessa sätts in på vårt plusgiro 136566-7.

Vi finns på Facebook, Instagram, och på vår hemsida markskonstgille.se.

Styrelsen för Marks Konstgille

Januari 2022

2022-01-03 09:22