Nyhetsbrev nr 2-2022

Nyhetsbrev nr 2-2022

september 2022

Bästa medlem!

Marks Konstgille som förening fyller snart 65 år, en aktningsvärd tidsperiod, som för många innebär pensionsålder, så också för ”Gillet”? Ett pensionärsliv ska vara aktivt, det mår bäst så.


Marks Konstgille har från allra första stund arbetat och tänkt kvalité. Att vara styrelseledamot i föreningen har varit åtråvärt och ansvarsfullt - endast det bästa är gott nog, har varit ett ledord. Ordet åtråvärt har med tiden om möjligt fallerat något. Det har varit svårt att locka den yngre generationen till att ta en plats i styrelsen på det sätt som vi hitintills gjort, ett ideellt arbete, som för oss känts naturligt – men som kanske inte är lika naturligt för den yngre generationen. Många tankar har väckts hos oss i styrelsen, tiden har förändrats och vi funderar hur skall vi arbeta vidare?
Vi har som ledamöter ett ansvar för vad som skall ske i framtiden med vår förening Marks Konstgille. Nutidens konstmarknad är annorlunda än för 65 år sedan, det har blivit svårare att idag sälja konst, att som seriös allmän konstförening utmana den handel som sker på
Internet hyser oro. Vi vill belysa de utmaningar konstföreningen har ställts inför.


HELENA BACKMARK I MARKS KONSTHALL
I höst under tiden 24 september – 9 oktober, har vi glädjen att få visa konstnären
Helena Backmark, Vårgårda. Utställningen sker som vanligt i Marks Konsthall,
Kommunhuset, Kinna. Se vernissagekort.


EXTRA MEDLEMSMÖTE 2 NOVEMBER
Inledningen till detta nyhetsbrev kan tolkas på flera sätt, den kan vara svår att förstå fullt
ut, det är den för alla, inte minst för oss i styrelsen. Förhoppningen inför framtiden är att
vi finner en bred väg. Vår ekonomi är god.
Marks Konstgilles styrelse kallar samtliga medlemmar till ett extra medlemsmöte
onsdagen den 2 november, kl 18.30 i Marks Konsthall, Kommunhuset, Kinna.
VARMT VÄLKOMMEN att diskutera Marks Konstgilles framtid med oss. Vi tror och hoppas på att det finns många goda idéer till hur vi arbetar vidare.

MARKS KONSTGILLE
Styrelsen

2022-09-06 14:05