NYHETSBREV nr 1/2021 med tillägg

NYHETSBREV nr 1/2021 med tillägg

Bästa medlem!

Trots rådande förhållanden ( Covid 19 ) som håller vårt land och övriga världen begränsad från normala umgängesförhållanden, hoppas jag att ni medlemmar står ut ett tag till, och mår bra, - vi måste! Styrelsens hållning till ” Fru Corona” har inte förändrats under året, vi följer de rekommendationer Fölhälsomyndigheten föreskriver.

Vi har för kalenderåret 2021 inriktat oss på att genomföra de utställningar och engagemang vi planerat. Marks Konstgille har nu för tredje året i följd erhållit Offentligt kulturuppdrag, av Marks kommun.

 Under tiden 30.1 – 14.2 gästas vi av Annika Edberg, Uddebo, en mångsidig konstnär som hanterar grafik, akvarell och installationer med innerlighet. Johanna Friberg, Veddige, keramiker, kommer att visa prov på sitt kunnande under tiden 20.3 – 4.4, Välkomna!

Utställningarna kommer att presenteras i Marks Konsthall, kommunhuset, Kinna.

I vårt uppdrag för Offentligt kulturuppdrag, ska det ske föreläsningar om konst, en på dagtid och en kvällstid, allt för att alla grupper i samhället ska kunna tillgodoses under utställningsperioderna. I vilken form de kommer att genomföras avgörs av Folkhälsomyndigheten.

Årsmöte för 2021 kommer att ske under vår första utställningsperiod, torsdagen den 11 feb kl 18.00 under pågående utställningsperiod.

Vi kommer då att använda oss av Microsoft Teams, som medlem får du göra en anmälan före den 3 feb till José Melo på e-mail, jose@jocome.se , eller på tfn 070 262 35 95, eller Bengt-Göran Johansson, bgjohansson45@gmail.com, eller på tfn 073 624 42 08.

Alla medlemmar som har uppgett e-mailadress till vårt medlemsregister kommer att i god tid få en inbjudan till årsmötet via e-mail. I e-mailen kommer det att finnas en länk till mötet med instruktioner, samt årsmötets handlingar för att delta i mötet.

Om vi tillåts kommer mötet vara i Kinnaborgsalen samma tid.

Årsavgiften för 2021 kommer att vara oförändrad, 200 kr sätts in på plusgiro 136566-7, Marks konstgille, enligt bifogad avi.

Vi finns på Facebook, Instagram och vår hemsida www.markskonstgille.se.

Styrelsen för Marks Konstgille

Jan 2021


Tillägg

Bästa medlem!

 God fortsättning på det nya året!

 Covid-19 (Coronavirus)

På grund av den allvarliga smittspridningen och restriktioner beslutade styrelsen vid mötet den 3:e januari följande:

  • Annika Edbergs utställning flyttas fram till hösten 2021. Vi återkommer med mera information.
  • Styrelsens ambition för årsmötet 2021 var att hålla det i digital form den 11 februari 2021.

Vår bedömning är att deltagande kan blir svårt för våra medlemmar och därför har styrelsen  beslutat att istället bifoga valberedningens förslag för den nya styrelsen. Hör av er skriftligt via e-mail eller brev före den 31 januari 2021 om ni har frågor eller synpunkter.

Hör ni inte av er uppfattar vi det som att ni godkänner valberedningens förslag. 

  • Övriga ärenden som tas upp vid årsmötet bordläggs fram till nästa tillfälle för årsmöte.

Vi kallar till ett årsmöte så fort det är möjligt under året, alternativt håller vi årsmötet för 2021 samtidigt som årsmötet för 2022.

Vill ni få årsmöteshandlingar för 2021 i pdf-format var god skicka en begäran via e-mail till vår styrelseledamot/kassör,

jose@jocome.se

eller skicka ett brev till:

Marks konstgille

Att: José Melo

Hägnevägen 2

511 72 Fritsla

Var god ange medlemsnummer och namn.

Håll koll på våra sociala medier, www.markskonstgille.se, Facebook och Instagram, samt annonsering i Markbladet och Borås Tidning.

Håll ut och håll i, det kommer att bli bättre snart!

Kinna, 4:e januari 2021

Styrelsen i Marks konstgille


Valberedningens förslag för 2021 års styrelse i Marks konstgille

 Fyra ledamöter på två år:  Omval av Bengt-Göran Johansson, Ing-Marie Sjöblom, Bertil Nilsson och José Melo

Två suppleanter på ett år: Omval av Marta Runemark och Jonas Törning. Samt heders-suppleanten Björn Bården.

 Ordförande för ett år: Omval av Bengt-Göran Johansson.

Två revisorer för ett år: Omval av Bengt Johansson och Gunnar Nilsson.

Två revisorssuppleanter för ett år: Omval av Inger Jörneberg och Urban Andreasson.   

 Kvarstår i styrelsen: Siv Tagesson, Ingrid Andersson och Rune Persson

 Valberedningen har bestått av Kerstin Löfdahl, Elisabeth Alexandersson samt styrelsens representant Rune Persson.

2020-12-20 12:28