NYHETSBREV NR 1/2020

NYHETSBREV NR 1/2020

Våren 2020

Bästa medlemmar, ibland känns det svårt att formulera de känslor styrelsen vill förmedla till er, -  ni förstår, vi känner det, och det stärker oss. Glädjen över att för tredje året i rad erhållit Offentligt Kulturuppdrag av Marks kommun, förstärker vår ambition att leva upp till de höga förväntningar som krävs av medlemmar och tillika alla kommuninvånare.

Ambitionen sträcker sig om möjligt mer än så, tankarna är att under utställningsperioderna låta andra kulturevenemang, bl a musik, föredrag, workshops förenas till en helhet. Vi kommer att annonsera våra arrangemang och sända vernissagekort till dig som medlem.

UTSTÄLLNINGAR, MARKS KONSTHALL

Per-Anders Pettersson, boråsbördig konstfotograf med stationärt tillhåll i Sydafrika blir vår första utställare den 25 januari – 9 februari. ”ON ASSIGNMENT” blir titeln på utställningen.

 ”NEXT CENTURY”, 21 mars – 5 april är ett projekt där flera grafiska verkstäder och utställningslokaler i Västsverige, samverkar för att ordna konstnärsbesök i Västra Götalandsregionen från södra Kina. Detta sker i samarbete med Marks Konstgrafiska verkstad.

ÅRSMÖTE

Förhoppning om ett trevligt och välbesökt årsmöte kommer att gå av stapeln torsdagen den 6 februari kl 18.00 i MARKS KONSTHALL.

ÖVRIGT

Medlemsavgiften kommer under 2020 var oförändrad, 200 kr, avgiften sätts in på plusgiro 136566-7. Avgiften berättigar 15% avdrag vid inköp.

Vid varje utställning finns en medlemslista med ditt namn, där du undertecknar, och deltar i en konstutlottning.

Vi finns på Facebook, Instagram. Vår hemsida är markskonstgille.se

 

GOTT NYTT KONSTÅR!

STYRELSEN MARKS KONSTGILLE       

2019-12-11 10:51