NYHETSBREV   nr 1 -  januari      2018.

NYHETSBREV nr 1 - januari 2018.

MARKS KONSTGILLE  60

Bästa medlemmar!

Ett nytt år är välkomnat, strapatserna kring jul och nyår hoppas vi ni har lämnat bakom ER.

Som rubriken förtäljer är konstföreningen MARKS KONSTGILLE,  2018 60 år, detta ska självfallet inte gå obemärkt förbi. Under alla år har ”konstgillet” varit och är den ledande konstutbildaren i vår kommun vad beträffar föreningsliv.

Ett flertal storheter inom konstlivet har genom ”Gillet” haft sin första utställning genomförd genom oss, det är en stolt förening som jubilerar.

Vår stora attraktion under året är att genom ER medlemmar under hösten arrangera en utställning på Rydals Museum 15.9 – 11. 11, under arbetsnamnet ” en PRAKTFULL INSATS ”, mer information kommer senare, dessutom kommer vi under 20 sept – 7 okt, detta infaller under konstens vecka, ge plats åt en yngre generation att genomföra framställningar av nutida stämningar av konstlivet i Marks Konsthall.

Vi kommer att inleda våren med Boråskonstnärinnan ULLA JANSSON under tiden 26 jan – 11 feb i Marks Konsthall, Kinnaborgsalen Kinna. I samma lokaler kommer den forne Boråsaren, numera boende Göteborg, HANS GOTHLIN, 23 mars – 8 april visa sina respektive utryck, något som kommer att göra avtryck på publiken. 

Vakthållning är en viktig del av vår verksamhet, det innebär en fördjupad kunskap om våra utställare, därför är det viktigt att ni kommer på våra träffar torsdagar före vernissage kl 17. 00 i samtal med respektive utställare.

Kontaktperson Siv Tagesson 070 210 95 79.

ÅRSMÖTET 2018 kommer att hållas den fredagen den 9 feb kl 18,30 i Kinnaborgssalen, Kommunhuset, Kinna. 

Årsavgiften för 2018 är 200 kronor.

STYRELSEN FÖR MARKS KONSTGILLE       

2018-01-26 22:11