Medlemsbrev nr 2

Medlemsbrev nr 2

60 års jubileum 2018

Bästa konstvänner, det är näst intill en ynnest att kunnat verka i så många år.

År 1958 startades Marks Konstgille av 7 st entusiaster, Fritslas adelsmärke Per-Erik Ekelund var en av dem, vid 91 års ålder är han fortfarande är en verksam konstnär. 

Han gjorde vår berömda palettlogga, den är i dag utbytt, p.g.a den digitaliserade världen. Fredagen den 5 oktober kommer ”Gillets” historia att berättas i Konserthuset i Kinna. 

VI SER FRAMÅT!

Förhoppningen är att hösten, vårt jubileumsår ska bli lite mer än extra ordinärt, fest, två utställningar, varav den ena av dem ska ta pulsen på vårt konstliv i Mark. Ni som medlemmar ska med VERNISSAGE lördagen den 15 septRydals Museum, medverka med ett verk från ert hem. Inlämning till museet görs fr.o.m torsdagen den 6 sept och fram till den 9 sept under museets öppettider. Museets personal tillsammans med konstgillets styrelse kommer att finnas på plats.

Utställningen som kommer att pågå till den 11 november, har titeln Guldkorn ur medlemmars samling. Rodhe, Lundquist, SE Johansson, Sixten Lundbohm och Persson kommer vi nog att få se, - vi väntar oss mer. Konstgillet står för försäkring.

Bästa medlemmar, lämna in!

Veckan därpå närmare bestämt den 22 sept – 14 okt väntas en utställning som vi i styrelsen förväntar oss mycket utav, ja vi ser framåt med utställningstiteln De Unga.

De består av Erica Andersson, Malou Larsson, Simon Blanck, Jonas Börjesson, Sian Hedberg, Filip de Melo och Kalle Pettersson, alla har en stark anknytning till Mark fastän deras konstnärskap utövas på olika platser i Norden, dessutom är inte någon född tidigare än mitten av 1980- talet. Teckning , keramik , skulptur, musik, grafik, film och foto kommer att visas. Vi kommer att ha ökade öppettider, se annons i dagspress.

Vad beträffar vår gemensamma fest kommer den att ske i fredagen den 28 sept kl 19.00 i Marks Konsthall, Kinnaborgssalen under De Ungas utställning. 

Anmälan till festen görs senast den 18 sept till:

Bengt-Göran Johansson 073 624 42 08, bengt-goran.johansson@comhem.se, och Ing-Marie Sjöblom 076 141 37 10, ingmariesjoblom@hotmail.com 

VÄLKOMNA! 

Styrelsen för Marks Konstgille

2018-06-12 16:50