Borås Tidining 2021-01-14 Gunnar Binder

Borås Tidining 2021-01-14 Gunnar Binder

Tom konstvinter i Mark

Både Marks konstgille och Rydals museum ställer in januarivernissagen. Dessutom finns det risk att pandemin sätter ett ännu längre stopp.

Vi vill självklart vara väldigt försiktiga och jag vågar inte svara på om vi vågar öppna i mars heller, säger Bengt-Göran Johansson, ordförande i Marks konstgille.

Det är redan klart att utställningen med konstnären Annika Edberg, Uddebo, som skulle öppnat den 30 januari på kommunhuset skjuts upp till augusti.

– Det man önskar är ju att folk ska komma och titta och även om många nog är väldigt sugna på det så drar man ju sig verkligen för det så som läget är, vilket är mycket förståeligt, säger Bengt-Göran Johansson.

Det är också fortsatt oklart kring utställningen med Johanna Friberg, Veddige, vars vernissage är planerat till slutet av mars.

– Vi ska ha ett möte nästa vecka. Vi vill öppna när man helt känner att det här ska fungera, säger Bengt-Göran Johansson.

Han räknar upp flera exempel från konstlivet i Sjuhärad där man ställer in vernissage och i Mark finns ett:

Rydals museum, som ställer in vernissagen men Uddebokonstnären Sandra Magnusson.

– Den skulle öppnat den 30 januari. Som det ser ut nu har vi ju helt stängt och vi har inga förhoppningar om några lättnader på restriktionerna innan dess. Vi kommer att förlägga den till senhösten i stället, säger Pontus Carlweitz, intendent.

Både Marks konstgille och Rydals museum tittar på möjligheterna att visa konsten digitalt.

– Ur konstnärens perspektiv är ju så klart tanken att så många som möjligt ska ta del av utställningen. Att inspirera och interagera med publiken är ju huvudsyftet, så det är inte helt lätt. Skulle vi inte få ta emot besökare under senvåren så får vi ju se över de digitala möjligheterna mer intensivt, säger Pontus Carlweitz.Just på det digitala området säger både Rydals museum och konstgillet att man har begränsade möjligheter.

– Vi har inte så bra tillgång till sånt som vi hade önskat, säger Bengt-Göran Johansson.

– Vi hoppas ha skaffat oss lite mer erfarenhet av det digitala till hösten. Men vi hoppas självklart kunna välkomna besökare då.

Malin Larsson

2021-01-14 07:36