Fortsättning Mark-Postens artikel 65 årsjubileum

Fortsättning Mark-Postens artikel 65 årsjubileum

forts...

Skänkte konstsamlingen till kommunen

I årsboken Fässingen från 1999 är temat Marks härad. Där skriver Bengt-Göran Johansson bland annat om Markkonstnärer. Här nämns namn som Enar Johansson, Per-Erik Ekelund och Sven-Erik Johansson.

– Enar Johansson har med en tavla på vår jubileumsutställning föreställande Moses och Aron vid Farao, säger Bengt-Göran Johansson och håller fram en tavla.

”Enar hade en klar, egenartad bildvärld, starkt förankrad i bibliska motiv”, skriver Bengt-Göran Johansson i Fässingen.

Detalj av tavla som hänger på jubileumsutställningen i Kinna. Bild: Boel Ferm

Grunden till Marks kommuns konstsamling kommer från Marks Konstgille.

– Vid varje utställning lät vi ett verk som vi köpt in placeras ut i de kommunala lokalerna. Vi skänkte sedan vår samling till kommunen.

I kommande utställning har Konstgillet lånat in konst från nu levande konstnärer och en del från sina medlemmar.

Konstnärliga uppdrag

I Kinnas kommunhus finns en unik samling grafiska blad av Palle Nilsen som köptes in i samband med en utställning i Kinna. Sviten Orfeus och Eurodyke består av 54 grafiska blad och finns på två ställen i Sverige, kommunhuset i Kinna och Nationalmuseum i Stockholm. För den intresserade finns bladen att beskåda i trappuppgången i den gamla delen av kommunhuset.

Markkonstnärer har också fått flera uppdrag i kommunen vad gäller konstnärlig utsmyckning. Som i Marks gymnasieskola och i en del av Hyssnaskolan där Hans-Göran Broman är representerad med tio målningar föreställande landskapet runt Hyssna. Solkatten, en väggutsmyckning i servicehuset Solgård i Fritsla och Lindansaren i Kunskapens Hus, gymnasieskolan är två stora offentliga uppdrag som har utförts av Staffan Johansson,

Är allt konst?

– Det kan ingen svara på. Om en konstnär säger att det är konst, får man acceptera det. Men att du har grunden och hantverket.

Bengt-Göran Johansson menar att om grunderna i hantverket inte finns med, så avslöjas det ganska snart av den kunniga styrelsen.

– För det mesta känner man av det.

Teknikerna i jubileumsutställningen visar ett brett urval av Markkonstnärer som visats under 65 år. Allt från måleri, teckning, skulptur, textil, keramik och grafik. Under lördagens vernissage spelar pianisten Mats Larsson underhållningsmusik med inslag av visor, jazz och populärmusik.

Marks Konstgille - en ideell förening

Grundades: 1958.

Medlemmar: Drygt 120.

Ordförande: Erik Wikström.

Aktuell med: Jubileumsutställning i kommunhuset, Kinnaborgssalen i Kinna, 18 mars - 2 april.

Inriktning: Att främja intresset för konst, dels genom att samla konstintresserade som under trivsamma former ökar medlemmarnas kunskap om konst, dels genom utåtriktad verksamhet, utställningar med mera som avser att öka förståelsen för god konst bland allmänheten.

Bland aktiviteterna finns även musik, föredrag och olika kulturella yttringar.

Boel Ferm

boel.ferm@markposten.se 

2023-03-18 07:00